Wilamowskie laleczki

Strój wilamowski jest strojem mieszczańskim, występującym jedynie na terenie miasta Wilamowice. Mieszkańcy położonego między Bielskiem-Białą a Oświęcimiem miasteczka to w dużej mierze potomkowie XII wiecznych osadników z Zachodniej Europy. Mają oni nie tylko własny język, ale również niezwykle barwny strój i różnorodne związane z nim tradycje.

Dzięki rozwiniętym kontaktom handlowym Wilamowianie sprowadzali tkaniny z odległych miast, na przykład z Wiednia, Paryża czy Stambułu. W dawnych Wilamowicach każda okazja taka jak ślub, pogrzeb, czy nawet poszczególne niedziele w roku, wymagała odpowiedniego stroju: właściwie dobranych kolorów oraz materiałów odpowiadających randze wydarzenia.

Po II wojnie światowej język wilamowski i lokalne tradycje stały się przedmiotem represji i zaczęły zanikać. Dopiero od niedawna zarówno w Wilamowicach, jak i poza nimi wraca zainteresowanie odchodzącymi w niepamięć tradycjami. Coraz częściej podczas większych świąt w miasteczku można zobaczyć mieszkańców ubranych w tradycyjne stroje.

Tymczasem zapraszamy do zabawy i zapoznawania się z podstawowymi zasadami, którymi kierowali się Wilamowianie i Wilamowianki podczas kompletowania stroju na różne okazje!

Pobierz strój kobiecy

Pobierz strój męski