Zasole

Usytuowane na lewym brzegu Soły Zasole Bielańskie stanowiło do 1953 roku przysiółek Bielan. Od 1957 roku jest częścią gminy Wilamowice. Część wsi objęto programem ochrony Natura 2000 Doliny Dolnej Soły. Tereny te stanowią ostoje ptaków wodno-błotnych. Zachowaniu tych siedlisk sprzyja tradycyjna gospodarka rybacka, będąca wizytówką okolic. Zasole Bielańskie bogate jest w tereny zachęcające do aktywnego spędzania czasu. W letnie dni wiele osób wypoczywa tu nad brzegiem Soły. Należy jednak pamiętać, że nie ma tu strzeżonych kąpielisk, a Soła to kapryśna górska rzeka, która ze względu na zrzuty wody z wyżej położonych zapór może bardzo szybko przybrać!