Hecznarowice

Hecznarowice leżą w dolinie rzeki Pisarzówki, którą w jej dolnym biegu nazywa się Hecznarówką. Ze względu na bliskość rzeki Soły część terenu Hecznarowic objęto programem Natura 2000. Ochronie poddany został m.in. las łęgowy, zwany czasem dżunglą strefy umiarkowanej. Tereny miejscowości idealnie nadają się do wycieczek rowerowych – zwłaszcza malownicze części wsi: Harszówki i Odsole (w którym znajduje się popularne, lecz niestrzeżone kąpielisko na Sole).

Kościół św. Urbana

Hecznarowice do XX wieku wchodziły w skład parafii pisarzowskiej, dlatego nie posiadały własnego kościoła. Jedynym obiektem sakralnym w miejscowości była kapliczka wybudowana przez Franciszka Majdę w pierwszej połowie XIX wieku. Stopniowo powiększała się, by pod koniec XIX wieku stać się przyczynkiem do wybudowania świątyni. Hecznarowice zaczęły funkcjonować jako samodzielna parafia około 1911 roku. Na jej opiekuna wybrano papieża męczennika, świętego Urbana, chroniącego przed burzami i gradobiciem. W kościele znajdują się trzy ołtarze: główny – wykonany przez Macieja Pitasa z Andrychowa, ufundowany przez mieszkańców Hecznarowic, mały – poświęcony świętemu Michałowi, kupiony w Hałcnowie, oraz boczny –  z obrazem Serca Pana Jezusa.

Dom Ludowy

OLYMPUS DIGITAL CAMERANieopodal kościoła znajduje się Dom Ludowy wzniesiony w 1876 roku, a rozbudowany do obecnego stanu w 1936 roku. Wówczas umieszczono na jednej z jego ścian płaskorzeźbę przedstawiającą pług – symbol Hecznarowic podkreślający rolniczy charakter miejscowości. Niegdyś mieściła się tam szkoła, obecnie swoją siedzibę ma w nim sołectwo. Znajduje się tam także sala taneczno-widowiskowa.