Oferta warsztatowa

Stwowarzyszenie Wilamowianie oferuje prowadzenie warsztatów na temat kultury wilamowskiej dla dzieci i młodzieży oraz oprowadzanie po Wilamowicach.
Szczegóły można otrzymać pod mailem: stow.wilamowianie@gmail.com.