Dlaczego Wilamowice?

Gmina Wilamowice do zwykłych nie należy, chociaż nie ma tu monumentalnych zabytków o randze światowej, ściągających tłumy turystów atrakcji przyrodniczych, czy wielkich parków rozrywki. Jesteśmy jednak przekonani, że mimo tego (a może właśnie dzięki temu!) nie wyjedziecie stąd zawiedzeni. Wystarczy z samochodu przesiąść się na rower lub udać się na długi spacer i otworzyć na kontakt z drugim człowiekiem, by przekonać się, że to właśnie ludzie, ich kultura i umiejętność współdziałania z naturą są bogactwem tego miejsca.

W gminie Wilamowice można usłyszeć język wymysiöeryś, świadectwo wielokulturowości dawnej Rzeczypospolitej. W gminie działa kilka orkiestr dętych o ogromnych tradycjach i najlepsze w Polsce mażoretki. Pisarzowice, dzięki zaradności swoich mieszkańców, stały się liczącym się w regionie centrum ogrodniczym. Cała zaś gmina pokryta jest gęstą siecią stawów rybnych, komponujących się z otaczającymi je pagórkami.

Zapraszamy do wizyty!